Skip to content
temperature-sensor-itherm-moduline-tm131
temperature-sensor-itherm-moduline-tm131
temperature-sensor-itherm-moduline-tm131
temperature-sensor-itherm-moduline-tm131
temperature-sensor-itherm-moduline-tm131
temperature-sensor-itherm-moduline-tm131
EnHa-Logo

Cảm biến đo nhiệt độ TM131

Nhiệt kế RTD hoặc TC theo xu hướng, có tính mô-đun cao và an toàn nội tại – dành cho nhiều ứng dụng công nghiệp.
5.0
Origin: Switzerland
Brand: Endress + Hauser
Parameter: Temperature

Related Products

Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trích mẫu GCEM40E
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trích mẫu GCEM40E
5.0
Origin: Anh
Thiết bị đo lưu lượng khí thải VCEM5100
Thiết bị đo lưu lượng khí thải VCEM5100
5.0
Origin: Anh
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
5.0
Origin: Switzerland
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trực tiếp GCEM40
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trực tiếp GCEM40
5.0
Origin: Anh
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .