Skip to content
extractive-gas-analyser-gcem40e
extractive-gas-analyser-gcem40e
Codel-logo

Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trích mẫu GCEM40E

Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trích mẫu GCEM40E là thiết bị quan trắc khí thải liên tục đã được chứng minh trong ngành của CODEL dành cho các ứng dụng khó.
5.0
Origin: Anh
Brand: Codel
Parameter: SO2, NOx, CO, O2, O2, HCl

Related Products

Thiết bị đo lưu lượng khí thải VCEM5100
Thiết bị đo lưu lượng khí thải VCEM5100
5.0
Origin: Anh
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
5.0
Origin: Switzerland
Cảm biến đo nhiệt độ TM131
Cảm biến đo nhiệt độ TM131
5.0
Origin: Switzerland
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .