Skip to content
Published April 5, 2023 9:32am

Việt An Group hợp tác chiến lược với SWAN

Tập đoàn Viet An đã hợp tác chiến lược với các đối tác từ Thụy Sĩ. Viet An Group đã bổ sung chất lượng dịch vụ thông qua việc hợp tác chiến lược với “SWAN Analytische Instrumente AG.”

“SWAN Analytische Instrumente AG” là một nhà sản xuất thiết bị phân tích chất lượng nước trực tuyến từ Thụy Sĩ, đo lường tất cả các chỉ số được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực tại Việt Nam.

viet-an-group-swan
Việt An Group hợp tác chiến lược với SWAN Analytische Instrumente AG

Điểm nổi bật ở đây là Hệ thống Metrology của SWAN đã được hiệu chuẩn trước từ Thụy Sĩ và có thể tích hợp vào bất kỳ hệ thống đo lường mới hoặc hiện có tại nhà máy.

Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng của hệ thống SWAN trước khi giao hàng, Viet An tin rằng nó sẽ mang đến giải pháp đo lường chính xác, hoạt động ổn định và bền bỉ. Giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí vận hành và bảo trì.

Swiss quality

SWAN always prioritises analytical equipment's high accuracy and reliability by steadily improving its quality. Everything is manufactured at SWAN's factory in Switzerland, from sensors to equipment installation.

All must undergo extremely strict quality control procedures from the production department to the final assembly stage. Almost all devices are tested in real-world conditions before leaving the factory.

viet-an-group-swan

Hiện tại, Viet An là đối tác ủy quyền của SWAN Analytische Instrumente AG tại Việt Nam

Number 1 in the Vietnamese market in environmental monitoring and industrial measurement solutions

VIỆT AN GROUP

...

Email: sales@vietan-enviro.com

-------------------

Sales center: (+84) 901 379 116.


.

Sales center: (+84) 901 851 116.


.

Sales center: (+84) 898 119 116


By Admin Viet An Group

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .