Skip to content
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
flue-gas-flow-monitor-vcem5100-vietan-group
Codel-logo

Thiết bị đo lưu lượng khí thải VCEM5100

VCEM5100 là thiết bị đo lưu lượng khí thải không tiếp xúc trực tiếp với dòng khí nóng, bụi và khí có tính chất ăn mòn cao.
5.0
Origin: Anh
Brand: Codel
Parameter: Lưu lượng khí thải

Related Products

Cảm biến đo nhiệt độ TM131
Cảm biến đo nhiệt độ TM131
5.0
Origin: Switzerland
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
5.0
Origin: Switzerland
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trực tiếp GCEM40
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trực tiếp GCEM40
5.0
Origin: Anh
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam
Thiết bị đo bụi DCEM2100 CODEL
Thiết bị đo bụi DCEM2100 CODEL
5.0
Origin: Anh

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .